G
N
I
D
A
O
L

萬德義肢輔具公司

護具 PROTECTOR
頸椎護具類
邁阿密可調式頸圈
More Detail ...
A102 - 邁阿密J頸圈
材質:棉布/海綿/抗菌塑膠板
More Detail ...
A103 - VISTA頸圈
More Detail ...
A104 - 貝克頸圈
More Detail ...
A113 - OTTO可調式頸圈
More Detail ...
A105 - 軟頸圈
材質:棉布及海綿。
More Detail ...
A106 - 硬頸圈
採二片粘扣式,可調整高度。 材質:皮革 / 抗菌塑膠板。
More Detail ...
A108 - 邁阿密矽膠枕頭
More Detail ...
A109 - CASE頸圈
More Detail ...
A201 - 日式頸架
More Detail ...